Doświadczenie

Agnieszka Raczko-Wojczyszyn

Współzałożycielka firmy doradczej PharmaTeam. Posiada ponad 25-letnie doświadczenie w branży farmaceutycznej. Przez ostatnie dwanaście lat pracowała na eksponowanych stanowiskach, dynamicznie rozwijała firmy i organizacje, za które odpowiadała, realizowała najtrudniejsze zadania biznesowe. Osiem lat pracowała jako prezes spółki Medana S.A. należącej do największej polskiej grupy farmaceutycznej Polpharma S.A. Za tę pracę była wielokrotnie nagradzana, m.in. tytułem Menadżera Roku, Nagrodą Gospodarczą Wojewody Łódzkiego. Kierowała z sukcesami przez 3 lata Pionem OTC Polpharma Polska, jednocześnie aktywnie pracując w Komitecie Sterującym Grupy Polpharma. Była członkiem rad nadzorczych firm Comindex, Herbapol i OIN Polfa oraz członkiem BCC i ISPE. Wieloletni wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Sieradzu. Posiada olbrzymie doświadczenie w zarządzaniu, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania procesami i zmianami. Absolwentka biologii molekularnej Uniwersytetu Łódzkiego, programu CorpMan w Stockholm School of Economics, kursów z zarządzania projektami George Washington University oraz studiów podyplomowych Wydziału Zarządzania UŁ i Wydziału Polonistyki UJ.

Dagmara Sierakowska

Absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła podyplomowe studia medycyny farmaceutycznej na uniwersytecie Libre de Bruxelles w Belgii. Uzyskała dyplom zarządzania jakością w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończyła podyplomowe studia farmacji przemysłowej na Uniwersytecie w Gdańsku, oraz podyplomowe studia organizacji i monitorowania badań klinicznych na Uniwersytecie Koźmińskiego w Warszawie. Posiada certyfikat audytora zintegrowanych systemów zarządzania jakością wydany przez Szkołę Główną Handlową oraz Bureau Veritas (jednostkę certyfikującą).

Z przemysłem farmaceutycznym związana od 1997 roku. Początkowo jako ekspert w dziedzinie rejestracji produktów leczniczych zajmowała się procesami rejestracyjnymi prowadzonymi w Polsce jak również w krajach CIS.

Przez ostatnie 19 lat rozwijała swoje kompetencje w zakresie pharmacovigilance planując, wdrażając oraz kontrolując systemy jakościowe nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii, na poziomie narodowym, globalnym czy korporacyjnym. Systemy te były pozytywnie ocenione podczas wielu inspekcji i audytów.

Posiada unikalne połączenie wiedzy z zakresu nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii, umiejętności przeprowadzania audytów (uczestniczyła w szkoleniach MHRA, DIA, ISOP, BARQA) oraz wiedzy z zakresu zarządzania jakością uzyskanej w trakcie podyplomowych studiów „Menedżer Jakości”. Posiada kompetencje pozwalające weryfikować funkcjonowanie systemów jakościowych w dziale medycznym firm farmaceutycznych na poziomie eksperckim. Kompetencje te rozwijała przez ostatnie lata pracy dla jednej z największych polskich firm farmaceutycznych.

Iza Słowik

Z wykształcenia lekarz medycyny, specjalista alergolog i dermatolog. Ukończyła Pomorską Akademię Medyczną w Szczecinie oraz szereg podyplomowych studiów w tym: w zakresie zarządzania jakością, zarządzania w biznesie (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) oraz farmakologii i medycyny farmaceutycznej na prestiżowej belgijskiej uczelni Universite Libre de Bruxelles.

Ekspert z ponad 23-letnim doświadczeniem zawodowym w sektorze farmaceutycznym w obszarze bezpieczeństwa farmakoterapii, informacji medycznej oraz wsparcia medycznego dla marketingu. Posiada rozległą wiedzę, potwierdzone kompetencje oraz znaczące osiągnięcia w budowaniu i implementacji systemów jakościowych wymaganych dla nadzoru nad bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczych oraz informacji medycznej.

Przez ostatnie 17 lat pracowała dla wiodącej polskiej firmy farmaceutycznej, gdzie z sukcesem od podstaw przygotowała korporacyjne i globalne procedury wyznaczające standardy postępowania, zweryfikowane w toku szeregu inspekcji krajowych i ponadnarodowych organów nadzoru. Współpracowała w przygotowaniu projektów regulacji prawnych w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii w Kazachstanie w ramach Unii Euroazjatyckiej. Jako prelegent uczestniczyła w wielu międzynarodowych konferencjach i warsztatach organizowanych przede wszystkim dla pracowników organów nadzoru.

Pracując dla dużych zachodnich firm farmaceutycznych odpowiedzialna była za wsparcie medyczne dla kampanii promocyjnych, współpracę z kluczowymi opinion liderami, tworzenie merytorycznych podstaw przekazu marketingowego.