Oferta doradcza

Ochrona marki - BRANDSTORM

Proponujemy Państwu unikalną usługę doradczą „BRANDSTORM”, realizowaną przez Rzeczników Patentowych Fert Jakubiak Wróblewski, służącą zidentyfikowaniu najważniejszych czynników ryzyka prawnego już na wstępnym etapie wyboru marki.

Usługa obejmuje spotkanie on-line z zespołem Klienta. Ma ono na celu udzielanie przez rzecznika patentowego w czasie rzeczywistym wstępnych porad w zakresie oceny proponowanych przez Klienta oznaczeń pod kątem ich zdolności rejestrowej i legalności ich używania. Zwykle w trakcie jednej sesji udaje się przeanalizować do dziesięciu oznaczeń. Nasza analiza dotyczy oceny:

• ryzyka stwierdzenia kolizji ze znakami odnalezionymi w bazie Corsearch® na podstawie podstawowych zapytań;

• rzeczywistego używania odnalezionych znaków kolizyjnych;

• aktywności właścicieli znaków kolizyjnych w zakresie sporów i ilości konfliktów dotyczących danej marki – na podstawie danych zawartych w bazie DARTS IP®;

• bezwzględnych przeszkód rejestracji znaku towarowego.

BRANDSTORM świetnie sprawdza się we wstępnych pracach nad wyborem marki. Pozwala w krótkim czasie, na bardzo ogólnym poziomie, ocenić wiele znaków towarowych. Ostateczny wybór marki powinien być jednak poprzedzony pełną oceną oznaczenia, zakończoną sporządzeniem opinii prawnej.