Oferta doradcza

Ochrona Własności Intelektualnej

Ochrona znaku towarowego

zakres usług:

1. Ocena oznaczenia

Zgłoszenie i używanie znaku może narazić Państwa na dodatkowe koszty lub odpowiedzialność względem innych osób. Ocena oznaczenia wskazuje możliwości ograniczenia ryzyka w tym zakresie. Wstępna ocena oznaczenia obejmuje:

I etap: przeszukiwanie baz danych znaków towarowych

• zebranie informacji o znakach potencjalnie najbardziej podobnych do analizowanego oznaczenia na podstawie wyszukania znaków identycznych w zakresie słów oraz mechanizmu automatycznego Corsearch Vantage (Focus Similarity i Relevancy: 85% lub Corsearch Vantage: 1 stopień podobieństwa), który bada jedynie warstwę słowną znaku.

II etap: sporządzenie raportu

• wstępna ocena bezwzględnych przesłanek rejestracji,

• wskazanie ryzyka stwierdzenia kolizji z odnalezionymi znakami.

Pełna ocena oznaczenia obejmuje:

I etap: przeprowadzenie analizy baz danych znaków towarowych

• zebranie informacji o oznaczeniach, które mogą stanowić przeszkodę rejestracji i używania badanego znaku.

II etap: sporządzenie opinii prawnej na temat legalności używania i szans rejestracji znaku

• ocena bezwzględnych przesłanek rejestracji,

• wskazanie ryzyka stwierdzenia kolizji z odnalezionymi znakami,

• rekomendacje co do dalszych działań, • ocena szans rejestracji badanego znaku,

• ewentualne sugestie co do modyfikacji oznaczenia lub strategii rejestrowej

2. Zgłoszenie znaku i prowadzenie postępowania

Usługa obejmuje:

• ustalenie zakresu ochrony znaku towarowego na podstawie klasyfikacji nicejskiej,

• przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej,

• dokonanie zgłoszenia przez rzecznika patentowego,

• obsługę całości standardowej korespondencji w sprawie zgłoszenia przez okres 10 lat od daty jego dokonania (nie dotyczy to w szczególności: postępowania sprzeciwowego, odpowiedzi na zarzuty urzędu, wstępne odmowy, obsługi odwołań i odmów udzielenia prawa oraz przedłużenia ochrony).

3. Monitoring zgłoszeń osób trzecich

Rolą stałego monitoringu zasobów baz danych znaków towarowych jest możliwie najszybsze zidentyfikowanie zgłoszeń, które mogą kolidować ze znakami Klienta. Pozwala to w terminie wnieść sprzeciw do kolizyjnego zgłoszenia. Usługa obejmuje:

• stałe monitorowanie baz danych pod kątem zgłoszeń znaków identycznych i podobnych (usługa Corsearch),

• raportowanie stanu spraw nie rzadziej niż raz w miesiącu.