Oferta doradcza

Strategia biznesowa i bieżące funkcjonowanie firmy

  • Analiza procesów biznesowych i propozycja ich ewentualnej zmiany/uproszczenia w celu zwiększenia efektywności wraz z przeglądem kluczowych umów związanych z tymi procesami.
  • Wspieranie zmian w firmie – diagnoza przyczyn niepowodzeń we wdrożeniach nowych procesów, procedur, struktur i zadań, przygotowanie planu naprawczego i jego wdrożenie razem z pracownikami zleceniodawcy.
  • Wyszukanie odpowiedniego miejsca wytwarzania zapewniającego odpowiednie warunki technologiczne, procesowe, jakościowe oraz systemy zapewnienia jakości – negocjowanie w imieniu klienta umowy o wytwarzanie kontraktowe z uwzględnieniem wymagań formalnych i efektywności kosztowej.
  • Negocjacja i renegocjacja w imieniu klienta umów handlowych, w tym dystrybucyjnych, produkcyjnych, jakościowych, rozwojowych, usługowych, marketingowych, umów o współpracy różnego typu.

Wycena wyżej wymienionych usług ustalana jest indywidualnie, po wstępnej rozmowie z klientem. Wartość usługi może być wyceniana  w oparciu o atrakcyjną rynkowo stawkę godzinową, a także jako success fee. Stawka pełni funkcję pomocniczą dla wyliczenia ostatecznej ceny usługi. Umowa podpisywana z klientem zawierać będzie ustalony zakres świadczonej usługi, termin jej wykonania, definicję success fee, cenę netto i brutto, a także zasady renegocjacji, jeżeli w trakcie realizacji za obopólną zgodą zmieni się zakres i/lub termin realizacji usługi.