Oferta doradcza

Strategia marketingu i sprzedaży

Opracowanie efektywnej strategii marketingowej 360 stopni dla marki/produktu ze szczególnym uwzględnieniem:

 • strategii cenowej
  - analiza i pozycjonowanie cenowe wraz z oceną potencjału
  strategii dystrybucji i sprzedaży
  - dobór kanałów dystrybucji i analiza ich efektywności
  - dobór i przygotowanie narzędzi sprzedażowych
 • strategii komunikacji
  - pozycjonowanie i przekaz
  - dobór i zakup mediów
  - dobór narzędzi ATL i BTL
 • Stały nadzór nad realizacją opracowanej strategii marketingowej.
 • Ocena efektywności działań marketingowych.

Wycena wyżej wymienionych usług ustalana jest indywidualnie, po wstępnej rozmowie z klientem. Wartość usługi może być wyceniana  w oparciu o atrakcyjną rynkowo stawkę godzinową, a także jako success fee. Stawka pełni funkcję pomocniczą dla wyliczenia ostatecznej ceny usługi. Umowa podpisywana z klientem zawierać będzie ustalony zakres świadczonej usługi, termin jej wykonania, definicję success fee, cenę netto i brutto, a także zasady renegocjacji, jeżeli w trakcie realizacji za obopólną zgodą zmieni się zakres i/lub termin realizacji usługi.