Oferta doradcza

Strategia marketingu i sprzedaży

  • Opracowanie całościowej efektywnej strategii marketingowej 360 stopni lub poszczególnych jej elementów
  • Opracowanie całościowej efektywnej strategii wprowadzenia produktu na rynek 
  • Wypracowanie pozycjonowania i przekazu marketingowego
  • Pomoc w opracowaniu profesjonalnego briefu kreatywnego oraz w procesie kreacji
  • Wybór strategii komunikacji, dobór kanałów komunikacji, narzędzi ATL i BTL
  • Opracowanie strategii cenowej
  • Doradztwo w zakresie strategii dystrybucji i sprzedaży z uwzględnieniem hurtu, aptek oraz sieci aptecznych, e-commerce.
  • Stały nadzór nad realizacją opracowanej strategii marketingowej.
  • Ocena efektywności działań marketingowych.

Wycena wyżej wymienionych usług ustalana jest indywidualnie, po wstępnej rozmowie z klientem. Wartość usługi może być wyceniana  w oparciu o atrakcyjną rynkowo stawkę godzinową, a także jako success fee. Stawka pełni funkcję pomocniczą dla wyliczenia ostatecznej ceny usługi. Umowa podpisywana z klientem zawierać będzie ustalony zakres świadczonej usługi, termin jej wykonania, definicję success fee, cenę netto i brutto, a także zasady renegocjacji, jeżeli w trakcie realizacji za obopólną zgodą zmieni się zakres i/lub termin realizacji usługi.