Oferta doradcza

Strategia rozwoju

  • Analiza portfela produktowego pod kątem wykorzystania jego potencjału , wprowadzenia do niego nowych produktów, uzyskania spójności i maksymalizacji zysków.
  • Analiza i ustalenie właściwych metod kalkulacji kosztów jednostkowych produktu oraz analizy P&L i NPV produktowej i portfelowej.
  • Wyszukanie nowych produktów adekwatnych do portfela i zasobów firmy – negocjowanie w imieniu klienta umów: zakupu dokumentacji badawczo-rozwojowej dla produktu, zakupu gotowego rejestru (MA), zakupu licencji.

Wycena wyżej wymienionych usług ustalana jest indywidualnie, po wstępnej rozmowie z klientem. Wartość usługi może być wyceniana  w oparciu o atrakcyjną rynkowo stawkę godzinową, a także jako success fee. Stawka pełni funkcję pomocniczą dla wyliczenia ostatecznej ceny usługi. Umowa podpisywana z klientem zawierać będzie ustalony zakres świadczonej usługi, termin jej wykonania, definicję success fee, cenę netto i brutto, a także zasady renegocjacji, jeżeli w trakcie realizacji za obopólną zgodą zmieni się zakres i/lub termin realizacji usługi.