Nasi eksperci

Agnieszka Raczko-Wojczyszyn. Ekspertka zarządzania, rozwoju biznesu oraz produkcji farmaceutycznej

Ekspertka, współzałożycielka grupy ekspertów farmaceutycznych PharmaTeam. Posiada ponad 30-letnie doświadczenie w branży farmaceutycznej. Przez dwanaście lat pracowała na eksponowanych stanowiskach, dynamicznie rozwijała firmy i organizacje, za które odpowiadała, realizowała najtrudniejsze zadania biznesowe. Osiem lat pracowała jako prezes spółki Medana S.A. należącej do największej polskiej grupy farmaceutycznej Polpharma S.A. Za tę pracę była wielokrotnie nagradzana, m.in. tytułem Menadżera Roku, Nagrodą Gospodarczą Wojewody Łódzkiego. Kierowała z sukcesami przez 3 lata Pionem OTC Polpharma Polska, jednocześnie aktywnie pracując w Komitecie Sterującym Grupy Polpharma. Była członkiem rad nadzorczych firm Comindex, Herbapol i OIN Polfa oraz członkiem BCC i ISPE. Wieloletni wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Sieradzu. Posiada olbrzymie doświadczenie w zarządzaniu, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania procesami i zmianami. Absolwentka biologii molekularnej Uniwersytetu Łódzkiego, programu CorpMan w Stockholm School of Economics, kursów z zarządzania projektami George Washington University oraz studiów podyplomowych Wydziału Zarządzania UŁ i Wydziału Polonistyki UJ.

Małgorzata Osadowska-Glinka. Ekspertka marketingu strategicznego i operacyjnego, strategii rozwoju portfela oraz sprzedaży i dystrybucji

Ekspertka, współzałożycielka grupy ekspertów farmaceutycznych PharmaTeam. Posiada ponad 25-letnie doświadczenie w branży farmaceutycznej. Jest ekspertem w obszarze strategicznego i operacyjnego marketingu farmaceutycznego, strategii rozwoju portfela, a także w obszarze sprzedaży i dystrybucji leków. Bogate doświadczenie zawodowe zdobywała pracując dla polskich i międzynarodowych koncernów farmaceutycznych takich jak Wyeth, GlaxoSmithKline, Polpharma. Posiada doświadczenie w marketingu  OTC i Rx, w prowadzeniu projektów switchowych, w kształtowaniu polityki cenowej i refundacyjnej, polityki handlowej oraz w zarządzaniu procesami i zespołami. Pracując jako Dyrektor Marketingu była pomysłodawczynią szeregu innowacyjnych kampanii reklamowych i wizerunkowych nagradzanych na licznych konkursach branżowych. Zdobywczyni EFFIE, czterech Złotych Orłów oraz nagrody Klubu Twórców Reklamy. Przez ostatnie 16 lat umacniała i budowała pozycję rynkową marek dla  firmy Polpharma. Dzięki wypracowanej strategii i niepowtarzalnym kreacjom marki takie jak: Polopiryna, Pyralgina, Ranigast,  Acidolac, Ibufen, Starazolin, Biotebal, Zielnik Apteczny,  Neospamina , Pyrantelum,  Fitolizyna, Maxigra i wiele innych, zdobyły najwyższe pozycje rynkowe w swoich kategoriach.

Od 2002 działała aktywnie w środowisku farmaceutycznym m.in. w związkach: PASMI, PZPPF, Leviatan, BCC. Od 2011 była Członkiem Zarządu PASMI. Uczestniczyła w wielu projektach branżowych, m.in. w obszarze prawa reklamy leków OTC jak wprowadzenie podatku od reklamy, zakazu marki parasolowej, zmiany zakresu ostrzeżeń stosowanych w reklamach leków. Walczyła o korzystne dla branży zapisy w Polityce Lekowej. Uczestniczyła w tworzeniu Kodeksu Dobrych Praktyk Reklamy FS oraz w obronie sprzedaży GSL. Dla PASMI współtworzyła kampanię edukacyjną „Odpowiedzialne leczenie”. 2018 – 2019 Uczestniczyła w projekcie mediowego okrągłego stołu organizowanego przez KRRIT. Reprezentowała  branżę w projekcie samoregulacji nadawców w zakresie reklamy suplementów. Dzięki wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu nadal  wspiera działania branży farmaceutycznej Polsce.

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, podyplomowych studiów Zarządzanie i Marketing na Politechnice Lubelskiej certyfikowanych przez Polsko-Amerykański Instytut Zarządzania oraz University of Illinois a także kierunku E-commerce na ALK w Warszawie.

 

Jacek Glinka. Senior Ekspert zarządzania, finansów, strategii i rozwoju biznesu

Senior Ekspert Pharmateam obejmujący szerokie spektrum wiedzy od strategii, finansów, rozwoju i zarządzania globalnymi przedsiębiorstwami.  

Ponad 15 lat doświadczenia w doradztwie zarządczym i w finansach przedsiębiorstw - w Deloitte & Touche oraz jako VP A.T. Kearney. Ponad 20 lat doświadczenia na wysokich stanowiskach menadżerskich w branży farmaceutycznej. Wieloletni Prezes Grupy Polpharma, pod jego przywództwem firma została liderem rynku farmaceutycznego w Polsce. Były President for Europe with Mylan (Viatris). Pełnił liczne funkcje w Radach Nadzorczych w Polsce i w Europie, zarówno WE jaki i CEE oraz Azji Centralnej i WNP  oraz funkcje Prezesa i Wiceprezesa Medicine for Europe (EGA).

 

Iza Słowik. Ekspertka w obszarze bezpieczeństwa farmakoterapii, informacji medycznej oraz wsparcia medycznego dla marketingu

Ekspert z ponad 23-letnim doświadczeniem zawodowym w sektorze farmaceutycznym w obszarze bezpieczeństwa farmakoterapii, informacji medycznej oraz wsparcia medycznego dla marketingu. Posiada rozległą wiedzę, potwierdzone kompetencje oraz znaczące osiągnięcia w budowaniu i implementacji systemów jakościowych wymaganych dla nadzoru nad bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczych oraz informacji medycznej.  Z wykształcenia lekarz medycyny, specjalista alergolog i dermatolog. Ukończyła Pomorską Akademię Medyczną w Szczecinie oraz szereg podyplomowych studiów w tym: w zakresie zarządzania jakością, zarządzania w biznesie (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) oraz farmakologii i medycyny farmaceutycznej na prestiżowej belgijskiej uczelni Universite Libre de Bruxelles. Przez ostatnie 17 lat pracowała dla wiodącej polskiej firmy farmaceutycznej, gdzie z sukcesem od podstaw przygotowała korporacyjne i globalne procedury wyznaczające standardy postępowania, zweryfikowane w toku szeregu inspekcji krajowych i ponadnarodowych organów nadzoru. Współpracowała w przygotowaniu projektów regulacji prawnych w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii w Kazachstanie w ramach Unii Euroazjatyckiej. Jako prelegent uczestniczyła w wielu międzynarodowych konferencjach i warsztatach organizowanych przede wszystkim dla pracowników organów nadzoru. Pracując dla dużych zachodnich firm farmaceutycznych odpowiedzialna była za wsparcie medyczne dla kampanii promocyjnych, współpracę z kluczowymi opinion liderami, tworzenie merytorycznych podstaw przekazu marketingowego.

Dagmara Sierakowska. Ekspertka w obszarze nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii oraz zarządzania jakością

Ekspert z ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym w sektorze farmaceutycznym w obszarze bezpieczeństwa farmakoterapii.  Absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła podyplomowe studia medycyny farmaceutycznej na uniwersytecie Libre de Bruxelles w Belgii. Uzyskała dyplom zarządzania jakością w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończyła podyplomowe studia farmacji przemysłowej na Uniwersytecie w Gdańsku, oraz podyplomowe studia organizacji i monitorowania badań klinicznych na Uniwersytecie Koźmińskiego w Warszawie. Posiada certyfikat audytora zintegrowanych systemów zarządzania jakością wydany przez Szkołę Główną Handlową oraz Bureau Veritas (jednostkę certyfikującą). Z przemysłem farmaceutycznym związana od 1997 roku. Początkowo jako ekspert w dziedzinie rejestracji produktów leczniczych zajmowała się procesami rejestracyjnymi prowadzonymi w Polsce jak również w krajach CIS. Przez ostatnie 20 lat rozwijała swoje kompetencje w zakresie pharmacovigilance planując, wdrażając oraz kontrolując systemy jakościowe nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii, na poziomie narodowym, globalnym czy korporacyjnym. Systemy te były pozytywnie ocenione podczas wielu inspekcji i audytów. Posiada unikalne połączenie wiedzy z zakresu nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii, umiejętności przeprowadzania audytów (uczestniczyła w szkoleniach MHRA, DIA, ISOP, BARQA) oraz wiedzy z zakresu zarządzania jakością uzyskanej w trakcie podyplomowych studiów „Menedżer Jakości”. Posiada kompetencje pozwalające weryfikować funkcjonowanie systemów jakościowych w dziale medycznym firm farmaceutycznych na poziomie eksperckim. Kompetencje te rozwijała przez ostatnie lata pracy dla jednej z największych polskich firm farmaceutycznych.

Rzecznicy Patentowi Fert Jakubiak Wróblewski

Marcin Wróblewski - partner w kancelarii Fert, Jakubiak vel Wojtczak, Wróblewski - rzecznicy patentowi. Europejski rzecznik patentowy (EQE), Polski rzecznik patentowy, zawodowy pełnomocnik EUIPO.

Posiada doświadczenie w obsłudze IP podmiotów z branży produktów farmaceutycznej, zwłaszcza w zakresie ochrony marki. Ukończył Politechnikę Łódzką ze stopniem magistra-inżyniera, ze specjalizacją inżynierską – chemia spożywcza. W 2018 roku z wynikiem pozytywnym złożył egzamin European Qualifying Examination (EQE) przed Europejskim Urzędem Patentowym w Monachium, tym samym uzyskując tytuł Europejskiego Rzecznika Patentowego. Członek Instytutu Profesjonalnych Przedstawicieli przed Europejskim Urzędem Patentowym (Institute of Professional Representatives before the European Patent Office – EPI).

Kancelaria świadczy usługi:

  1. Z zakresu kompetencji polskiego rzecznika patentowego (osoby uprawnionej do wykonywania zawodu rzecznika patentowego na podstawie polskiej ustawy o rzecznikach patentowych), zdefiniowanych w polskiej ustawie o rzecznikach patentowych i polskim kodeksie postępowania cywilnego oraz innych przepisach,
  2. Pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania podmiotów przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej,
  3. Pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania poza granicami RP podmiotów przed Światową Organizacją Własności Intelektualnej,
  4. Pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania podmiotów przed Europejskim Urzędem Patentowym,
  5. Pośrednika, który wskazuje klientowi kancelarię zagraniczną oraz pośredniczy w kontakcie z nią w sprawach własności przemysłowej